Klubbutvikling

Vil klubben din bli bedre? Klubbguidene kan hjelpe dere med å starte prosessen…

Som medlemsfordel i Norges Badminton Forbund tilbyr vi nå kostnadsfrie klubbmøter med våre veiledere og et skreddersydd opplegg for din klubb. Det er et gyllende tilfelle til å utvikle klubben å få hjelp til det som akkurat din klubb trenger hjelp med.

Å drive en badmintonklubb byr på mange utfordringer for klubbstyret og personer som engasjerer seg i klubben. For å kunne tilby gode aktivitetstilbud for klubbens medlemmer, kreves det en god del kompetanse også utover det reint badmintonfaglige. Utfordringene kan for eksempel være hvordan man kan forbedre organiseringen og ledelsen av klubben, hvordan man kan skape en sunnere økonomistyring, hvordan man kommuniserer med og viser seg frem for sine medlemmer og i sitt lokalmiljø, hvordan man kan motivere til større frivillig innsats, og hvordan man kan utnytte resurser i lokalmiljøet og i de overordnede ledd i Idrettsorganisasjonen bedre.

NBF har flere klubbguider som kan komme på klubbesøk og gjennomføre en klubbutviklingsprosess. Besøket har som mål å styrke klubbutviklingen, samt å forbedre klubbdriften og aktivitetstilbudet i klubben. Våre klubbveiledere vil bistå klubben i å analysere ståstedet og definere handlinger som er nødvendig ut fra klubbens ønsker og behov.

Innholdet tilpasses klubbens ståsted og behov. Klubbens ressurspersoner sitter stort sett selv på løsninger i forhold til ønsket utvikling. Derfor vil klubbveilederen være en guide som er med og coacher deltagerne gjennom analyse av klubben, samt introdusere ”klubbguiden” som bevisstgjør klubben og synliggjør mulighetene.

Er du interessert? Vennligst ta kontakt med:

André Høidebraaten
andre@badminton.no
+4748175768